Fórum

Polož­te svůj dotaz týka­jí­cí se zkoušky odborných zna­los­tí komu­ni­tě odborní­ků zde. Nebo sami odpo­věz­te na dota­zy uži­va­telů svý­mi tipy na odbor­né zna­los­ti § 34a GewO a dopo­ručení­mi pro pří­pra­vu na zkouš­ku IHK.

Filtr:AlleNeodpo­vě­ze­no
Ali Can frag­te před 11 měsí­ců-
1896 shléd­nu­tí0 odpo­vě­dí-1 hlasování
Toni frag­te před 1 rokem-
3713 shléd­nu­tí1 odpo­vě­dí0 hlasování
3398 shléd­nu­tí1 odpo­vě­dí0 hlasování
3266 shléd­nu­tí1 odpo­vě­dí0 hlasování
3409 shléd­nu­tí1 odpo­vě­dí0 hlasování

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS