Forum

Vprašan­je o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja post­avi­te skup­nos­ti stro­kov­ne­ga znan­ja tukaj. Ali pa sami odgo­vo­ri­te na vprašan­ja upor­ab­ni­kov s svo­ji­mi nas­ve­ti o stro­kov­nem znan­ju § 34a GewO in pri­po­roči­li za pri­pra­vo na izpit IHK.

Fil­ter:VseBrez odgo­vo­ra
Ali Can vprašal 11 mesecev nazaj-
1717 ogle­di0 odgo­vor­ov-1 glasov
Toni vprašal 1 leto nazaj-
3291 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Sari­na .B vprašal 1 leto nazaj-
3202 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
3071 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL