Forum

Zadaj swo­je pyta­nie doty­c­zące egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej do społecz­ności wied­zy eks­per­ckiej tutaj. Lub sam odpo­wiedz na pyta­nia użyt­kow­ni­ków, poda­jąc swo­je wska­zów­ki doty­c­zące wied­zy eks­per­ckiej § 34a GewO oraz zale­cen­ia doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu IHK.

Filtr:AlleBez odpo­wied­zi
Ali Can frag­te 2 mie­siące temu-
177 odsłon0 odp.0 głosów
Toni frag­te 4 mie­siące temu-
857 odsłon1 odp.0 głosów
Erdo­gan Mugan frag­te 8 mie­się­cy temu
1425 odsłon1 odp.0 głosów
Sari­na .B frag­te 8 mie­się­cy temu-
1288 odsłon1 odp.0 głosów
Süley­man frag­te 9 mie­się­cy temu-
1290 odsłon1 odp.0 głosów

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie