34a-osvě­dčení a 34a-zkouška

FórumKate­go­rie dota­zu: Sons­ti­ges34a-osvě­dčení a 34a-zkouška
Ali Can zeptal se před 10 měsíci

Kole­ga si kou­pil licen­ci 34a. Šéf říká, že musím absol­vo­vat odbor­né vyše­tření! Co mám teď udělat? Mám nabíd­ku na prá­ci detek­ti­va v obchod­ním centru.

Otisk
cs_CZCS