34a-cer­ti­fi­kat in 34a-preizkus

ForumKate­go­ri­ja: Dru­go34a-cer­ti­fi­kat in 34a-preizkus
Ali Can zastavlje­no pred 2 meseca nazaj

Kole­ga je kupil licen­co 34a. Šef pra­vi, da moram opra­vi­ti spe­cia­lis­tič­ni izpit! Kaj moram zdaj sto­ri­ti? Imam ponud­bo za delo detek­ti­va v naku­p­oval­nem središču.

Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov