Forum

Zadaj swo­je pyta­nie doty­c­zące egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej do społecz­ności wied­zy eks­per­ckiej tutaj. Lub sam odpo­wiedz na pyta­nia użyt­kow­ni­ków, poda­jąc swo­je wska­zów­ki doty­c­zące wied­zy eks­per­ckiej § 34a GewO oraz zale­cen­ia doty­c­zące przy­go­to­wa­nia do egza­mi­nu IHK.

ForumKate­go­rie: Pisem­ny egza­min IHK
Filtr:AlleBez odpo­wied­zi
Sari­na .B frag­te 8 mie­się­cy temu-
1288 odsłon1 odp.0 głosów
Nadruk
pl_PLPL
Zgo­da na pli­ki coo­kie z bane­rem Real Cookie