Fórum

Polož­te svůj dotaz týka­jí­cí se zkoušky odborných zna­los­tí komu­ni­tě odborní­ků zde. Nebo sami odpo­věz­te na dota­zy uži­va­telů svý­mi tipy na odbor­né zna­los­ti § 34a GewO a dopo­ručení­mi pro pří­pra­vu na zkouš­ku IHK.

FórumŠtí­tek: Osvě­dčení o dob­rém chování
Filtr:AlleNeodpo­vě­ze­no
Otisk
cs_CZCS