Forum

Vprašan­je o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja post­avi­te skup­nos­ti stro­kov­ne­ga znan­ja tukaj. Ali pa sami odgo­vo­ri­te na vprašan­ja upor­ab­ni­kov s svo­ji­mi nas­ve­ti o stro­kov­nem znan­ju § 34a GewO in pri­po­roči­li za pri­pra­vo na izpit IHK.

Fil­ter:VseBrez odgo­vo­ra
Ali Can vprašal 4 meseci nazaj-
444 ogle­di0 odgo­vor­ov0 glasov
Toni vprašal 6 mesecev nazaj-
1320 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Erdo­gan Mugan vprašal 10 mesecev nazaj
1747 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Sari­na .B vprašal 10 mesecev nazaj-
1566 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
1571 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Odtis
sl_SISL
Soglas­je za piš­kot­ke z oglaše­van­jem res­nič­nih piškotkov