Forum

Vprašan­je o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja post­avi­te skup­nos­ti stro­kov­ne­ga znan­ja tukaj. Ali pa sami odgo­vo­ri­te na vprašan­ja upor­ab­ni­kov s svo­ji­mi nas­ve­ti o stro­kov­nem znan­ju § 34a GewO in pri­po­roči­li za pri­pra­vo na izpit IHK.

Fil­ter:VseBrez odgo­vo­ra
Ali Can vprašal 10 mesecev nazaj-
1646 ogle­di0 odgo­vor­ov-1 glasov
Toni vprašal 1 leto nazaj-
3107 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Sari­na .B vprašal 1 leto nazaj-
3115 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
2995 ogle­di1 odgo­vor­ov0 glasov
Odtis
sl_SISL