For­mu­lar de contact

[ninja_form id=1]


Cont­ac­tul dumneavoastră

Hannes Fichtel

Han­nes Fich­tel este meș­ter pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te (IHK), ingi­ner de secu­ri­ta­te (B. Sc.) și mana­ger de secu­ri­ta­te (M. Sc.). Este exami­na­tor în diver­se comi­sii de exami­na­re ale Came­rei de Comerț și Indus­trie din Nürn­berg în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății. El va fi bucu­ros să vă aju­te cu ori­ce între­bări pe care le aveți cu pri­vi­re la pre­gă­ti­rea pen­tru cali­fi­ca­re, la examenul de cali­fi­ca­re și la o carieră în sec­torul secu­ri­tății private!

“Nu ezi­tați să intrați în rețea cu mine prin Xing!”

Rețeaua pe Xing acum!

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO