Cer­ti­fi­cat de lim­bă? (cun­oș­tințe de lim­ba germană)

ForumCate­go­rie: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Cer­ti­fi­cat de lim­bă? (cun­oș­tințe de lim­ba germană)
Eva Lovas între­bat cu 1 an în urmă

Bună dimi­ne­ața! Am o între­ba­re, este per­mis sau cum pot să dau examenul Sach­kun­de fără să am un nivel de lim­bă B1? Pen­tru că agenția de ocupa­re a forței de mun­că m‑a rugat să fac un curs de per­fecțio­na­re, de secu­ri­ta­te, dar nu am putut înce­pe cur­sul de inte­grare în lim­ba ger­mană, toate cur­su­ri­le sunt pli­ne cu Ucrai­na! Cu stimă. Eva Lovas. [adresă de e‑mail eli­mi­na­tă; nota editorului]

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 1 an în urmă

Bună!
Nu exis­tă nicio cerință con­form căreia tre­bu­ie să dove­diți un anu­mit nivel ling­vi­stic. Acest lucru înse­am­nă că veți fi admis la examen fără nici­un cer­ti­fi­cat de limbă! 

Desi­gur, în prac­tică, ar tre­bui să aveți sufi­ci­en­te cun­oș­tințe de lim­ba ger­mană pen­tru a avea șan­se reale.

Pen­tru mai mul­te infor­mații privind cerințe­le gene­ra­le, a se vedea https://www.sachkunde-34a.de/34a-deutschland-bewachung/

Impri­ma­re
ro_RORO