Când vor avea loc din nou examen­ele? (Coro­na)

ForumCate­go­rie: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Când vor avea loc din nou examen­ele? (Coro­na)
Max Mül­ler asked 4 ani ago

Examenul meu la Came­ra de Comerț și Indus­trie a fost anu­lat din cau­za pan­de­miei Coro­na. Unde și când pot sus­ți­ne examenul acum?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa ans­we­red 4 ani ago

În pre­zent, toate examen­ele sunt sus­pen­da­te până cel puțin la 24 apri­l­ie 2020. Nu exis­tă o Cameră de Comerț și Indus­trie la nivel națio­nal care să orga­ni­ze­ze examenul. Came­r­e­le publică infor­mații actua­liza­te pe site-uri­le lor. 

În cazul în care ați fost deja înscris la examen, ar tre­bui să pri­miți infor­mații supli­men­ta­re de la IHK cu pri­vi­re la date­le pla­ni­fi­ca­te pen­tru înlo­cui­rea sau recup­er­area examenu­lui ime­di­at ce aces­tea sunt stabilite.

Impri­ma­re
ro_RORO