Insușirea expertizei conform § 34a Gewo în ciuda crizei Corona.

Tre­ce­rea examenu­lui de exper­ti­ză în con­for­mi­ta­te cu § 34a Gewo, în ciu­da cri­zei Corona

În ultim­e­le luni, examen­ele con­form § 34a GewO (pază) au fost anu­la­te din cau­za cri­zei Coro­na (COVID-19). Acum, examen­ele vor avea loc din nou la Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK). Pen­tru toți cei care s‑au înscris la timp sau a căror dată a fost amâ­na­tă, pro­ba scrisă va avea loc mâi­ne, 18 iunie 2020. În pre­zent, în mul­te locu­ri se apli­că regle­men­tări spe­cia­le pen­tru sus­ți­ne­rea examenu­lui, de exemplu:

Puteți afla exact ce regle­men­tări se apli­că din scri­so­area IHK refe­ri­toare la examen sau de pe site-ul web al IHK respectiv.
Tutu­r­or celor care sus­țin mâi­ne examenul, le doresc mult succes! 

PS: Dacă examenul dum­nea­vo­as­tră, care ar fi tre­buit să aibă loc în apri­l­ie, de exemp­lu, a fost anu­lat fără a fi înlo­cuit, tre­bu­ie să vă înscrieți la o nouă dată!
Din cau­za cere­rii ridi­ca­te, este reco­man­dat să vă înscrieți din timp la examen. Deoare­ce tre­bu­ie respec­ta­te distanțe mini­me, locu­ri­le deja limi­ta­te sunt și mai limi­ta­te. Puteți găsi toate date­le examen­e­lor la https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO