Forum

Vprašan­je o pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja post­avi­te skup­nos­ti stro­kov­ne­ga znan­ja tukaj. Ali pa sami odgo­vo­ri­te na vprašan­ja upor­ab­ni­kov s svo­ji­mi nas­ve­ti o stro­kov­nem znan­ju § 34a GewO in pri­po­roči­li za pri­pra­vo na izpit IHK.

ForumOzna­ka: brez B1
Fil­ter:VseBrez odgo­vo­ra
Odtis
sl_SISL