Apli­cație

Suley­man între­bat cu 2 ani în urmă

Aveți o apli­cație unde puteți stu­dia pen­tru cun­oș­tințe­le de specialitate?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 1 an în urmă

Bună!

Aici vă ofe­rim câteva între­bări gra­tuite de test de cun­oș­tințe tema­ti­ce direct online (fără instal­area apli­cați­ei): https://www.sachkunde-34a.de/testfragen-pruefungsfragen-probepruefung-security/

Apli­cații­le pen­tru pre­gă­ti­re sunt dis­po­ni­bi­le în maga­zi­ne — iată lin­ku­ri­le căt­re acestea:

Goog­le Play (Android)
https://play.google.com/store/search?q=34a+sachkundepr%C3%BCfung&c=apps&hl=de&gl=DE

App Store (Apple)
https://www.apple.com/de/search/34a-sachkunde?src=globalnav

Sfat: Cău­tați eva­luări­le altor uti­liza­to­ri. Exis­tă câteva apli­cații gra­tuite (cu publi­ci­ta­te), dar și apli­cații plă­ti­te pen­tru câți­va euro. Este mai bine să acordați mai mul­tă atenție cali­tății decât să învățați cu între­bări și răs­punsu­ri nefo­lo­si­toare sau chi­ar greșite.

Impri­ma­re
ro_RORO