34a-cer­ti­fi­cat și 34a-examinare

ForumCate­go­rie: Sons­ti­ges34a-cer­ti­fi­cat și 34a-examinare
-1 Plus Minus
Ali Can între­bat acum 11 luni

Un coleg a cumpărat o lice­n­ță 34a. Șeful spu­ne că tre­bu­ie să dau un examen de spe­cia­li­ta­te! Ce tre­bu­ie să fac acum? Am pri­mit o ofer­tă de anga­ja­re ca detec­tiv într-un cen­tru comercial.

Impri­ma­re
ro_RORO