Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Ali Can frag­te 8 ay önce-
1364 görü­nüm­le­ri0 ceva­plıyor-1 oyları
Toni frag­te 11 ay önce-
2616 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 1 sene önce
3089 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Sari­na .B frag­te 1 sene önce-
2808 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
2704 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
2808 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR