Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Ali Can frag­te 4 ay önce-
436 görü­nüm­le­ri0 ceva­plıyor0 oyları
Toni frag­te 6 ay önce-
1308 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 10 ay önce
1734 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Sari­na .B frag­te 10 ay önce-
1553 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
1558 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
1662 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı