Dil ser­ti­fik­ası? (Alman­ca dil becerileri)

ForumCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Dil ser­ti­fik­ası? (Alman­ca dil becerileri)
Eva Lovas asked 1 yıl ago

Gün­ay­dın! Bir sorum var, B1 dil sevi­ye­si olma­dan Sach­kun­de sına­vı­na gire­bi­lir miy­im veya nasıl gire­bi­li­rim? Çün­kü iş bul­ma kuru­mu ben­den daha ile­ri bir eği­tim, güven­lik eği­ti­mi almamı ist­edi, ancak Alman­ca dil ente­grasyon kursuna başla­ya­ma­dım, tüm kurs­lar Ukray­na ile dolu! Say­gılarım­la. Eva Lovas. [e‑posta adre­si kal­dırıl­dı; edi­törün notu]

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 1 yıl ago

Mer­ha­ba!
Belir­li bir dil sevi­ye­si­ni kanıt­la­manız gibi bir gere­kli­lik yok­tur. Bu, her­han­gi bir dil ser­ti­fik­ası olma­dan sına­va kabul edil­eceği­niz anlamı­na gelir! 

Tabii ki, pra­tik­te ger­çek­çi bir şan­sa sahip olmak için yeter­li Alman­ca dil beceri­si­ne sahip olmalısınız.

Gen­el gere­kli­li­k­ler hak­kın­da daha faz­la bil­gi için bkz. https://www.sachkunde-34a.de/34a-deutschland-bewachung/

Künye
tr_TRTR