Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

ForumKate­go­rieSöz­lü IHK muayenesi
Filt­re:AlleCevapsız
Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı