34a-ser­ti­fi­ka ve 34a-sınav

ForumKate­go­ri: Diğer34a-ser­ti­fi­ka ve 34a-sınav
Ali Can 2 ay önce soruldu

Bir mes­lek­taşım 34a ehli­y­e­ti almış. Patron sına­va gir­mem gerek­tiği­ni söylüyor! Şim­di ne yap­mam gere­ki­yor? Bir alış­ver­iş mer­kezin­de dedek­tif­lik için iş tekli­fi aldım.

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı