Uygu­la­ma

Süley­man asked 1 yıl ago

Konu bil­gi­si için çalışa­bil­eceği­niz bir uygu­la­manız var mı?

1 Yanıt­lar
Uzman­lık 34a Staff ans­we­red 1 yıl ago

Mer­ha­ba!

Bura­da doğru­dan çevri­mi­çi ola­rak (uygu­la­ma yük­le­me­si olma­dan) bazı ücret­siz konu bil­gi­si test soru­ları sun­uyo­ruz: https://www.sachkunde-34a.de/testfragen-pruefungsfragen-probepruefung-security/

Hazır­lık için uygu­la­ma­lar mağ­azalar­da mev­cut­tur — işte onla­ra bağlantılar:

Goog­le Play (Android)
https://play.google.com/store/search?q=34a+sachkundepr%C3%BCfung&c=apps&hl=de&gl=DE

App Store (Apple)
https://www.apple.com/de/search/34a-sachkunde?src=globalnav

İpucu: Diğer kul­lanıcıların puan­ları­na bakın. Bazı ücret­siz uygu­la­ma­lar (reklam­lı) ve ayrı­ca bir­kaç avro­luk ücret­li uygu­la­ma­lar var. Yar­ar­sız hat­ta yan­lış soru ve ceva­plar­la öğren­mek yeri­ne kali­teye daha faz­la önem ver­mek­te fay­da var.

Künye
tr_TRTR