Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Ali Can frag­te 11 ay önce-
1902 görü­nüm­le­ri0 ceva­plıyor-1 oyları
Toni frag­te 1 sene önce-
3734 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 1 sene önce
3940 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Sari­na .B frag­te 1 sene önce-
3421 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
3290 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
3432 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Künye
tr_TRTR