Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Ali Can frag­te 2 ay önce-
190 görü­nüm­le­ri0 ceva­plıyor0 oyları
Toni frag­te 4 ay önce-
869 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 8 ay önce
1437 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
1299 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
1302 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
1411 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı