Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Ali Can frag­te 8 ay önce-
1376 görü­nüm­le­ri0 ceva­plıyor-1 oyları
Toni frag­te 11 ay önce-
2630 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 1 sene önce
3110 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Sari­na .B frag­te 1 sene önce-
2821 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
2717 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
2820 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Künye
tr_TRTR