Сертификат

Как изглежда този сертификат?

Конкретното оформление на сертификата се предоставя на съответния IHK. Въпреки това трябва да бъдат изпълнени определени формални критерии. Основните компоненти на сертификата за правоспособност са определени в Наредбата за охраната (BewachV), а именно съвсем конкретно в приложение 3 (към § 11, параграф 7) със заглавие “Удостоверение за успешно завършен експертен изпит съгласно член 34а, параграф 1, изречение 3, номер 3 и параграф 1а, изречение 2 от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung)„.
Пример:

Г‑жа Maxi­mi­lia­ne Примерна жена
роден на 01.04.1987 г. в Мустерщат
Живее на адрес 12345 Bei­spiel­dorf, Mus­ter­stra­ße 1
има 20.02.2020
пред Промишлено-търговската камара в Musterhausen

успешно е издържал изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “охранител”.
Одитът обхвана по-специално техническите задължения и правомощия в следните тематични области:

1. право в областта на обществената сигурност и ред, включително търговско право,
2. закон за защита на данните,
3‑ти граждански кодекс,
4. наказателно право и наказателен процес, боравене с оръжие,
5. наредба за предотвратяване на злополуки при охранителни и охранителни услуги,
6. работа с хора, особено поведение в опасни ситуации и техники за деескалация в конфликтни ситуации, както и междукултурна компетентност със специално внимание към многообразието и социалното разнообразие,
7. основни принципи на инженерната безопасност.

[Печат/запечатване]
[Място и дата]
[Подпис]


Образец на сертификат

Следният сертификат ни беше предоставен от участник в изпита от Нюрнберг. От съображения за сигурност направихме личните данни и подписа неразпознаваеми:

Сертификат за компетентност


Предупреждение за фалшиви сертификати (фалшификати)

В този момент бихме искали да отправим ясно предупреждение: Неведнъж се е случвало хората да фалшифицират такива сертификати за компетентност или да си поръчват фалшиви сертификати, издадени от съмнителни доставчици. Не го правете!
Ако използвате такъв фалшив документ в правни сделки (напр. за представяне пред работодател или държавен орган), подлежите на наказателно преследване съгласно § 267 StGB (Германски наказателен кодекс) (фалшифициране на документи)! Освен това измамата ще бъде разкрита бързо, когато я сравните с регистъра на охранителите! Затова си спестете неприятностите и се явете на изпит в IHK честно и правилно. Усилията са поносими.


В следващата глава ще намерите обобщение на съответните законови изисквания от § 34а от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (GewO) и Наредбата за охраната (BewachV).

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG