Изисквания за провеждане на изпит

Изисква ли се предишна квалификация?

Не! За да участвате в изпита за експертни знания, трябва няма трябва да бъдат изпълнени определени изисквания. Търговско-промишлената палата не проверява предварително дали сте посещавали подготвителен курс, нито дали отговаряте на личните изисквания (надеждност). Също така не е задължително да сте посещавали подготвителен курс в Промишлено-търговската камара или в друго учебно заведение. За да получите удостоверение за правоспособност съгласно § 34а от Закона за регулиране на търговията, трябва “само” да положите писмен и устен изпит пред Търговско-промишлената палата.
За това следва да Трябва да владеете добре писмено и говоримо немски език. Това е така, защото трябва да разбирате често трудните за разбиране въпроси и варианти на отговори в писмения изпит по предмета. Тестът се провежда изключително на немски език! При устния изпит също трябва да можете да отговаряте свободно на въпросите, които ви се задават по изпитните теми, на немски език.
Освен това е добре всеки да се занимава интензивно с темите на изпита за експертни знания. Тъй като процентът на неуспешно издържаните изпити от 50% или по-висок не е рядкост. Често се случва голям брой участници да не успеят да се справят с първата част на изпита — писмения изпит, и поради това да не бъдат допуснати до втората част на изпита — устния изпит.

За да се гарантират достатъчни познания по немски език, за Процедура на преподаване Междувременно езиковите умения, които са Езиково ниво B1 на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Този регламент обаче се прилага не за изпита по експертни знания!


Какви възможности за подготовка има?

В зависимост от вида на учащия, времето и финансовите възможности се предлагат следните варианти за подготовка:

Прочетете повече!


Кой доставчик на обучение да избера?

Особено при сравнително скъпите присъствени курсове се уверете, че парите ви са похарчени добре и че сте добре подготвени за изпита. Важно е предварително да изберете подходящо учебно заведение. Например трябва да потърсите подходящи сертификати, като например одобрение съгласно AZAV (Наредба за акредитация и одобрение за насърчаване на заетостта), сертифицирано управление на качеството (съгласно DIN EN ISO 9001), признание от BDSW (= Федерална асоциация на охранителната индустрия) или подобни характеристики за качество. Ако търсите работа и желаете да получите финансиране за курса от Агенцията по заетостта, доставчикът на обучение трябва да може да предостави и съответния номер на мярката! Добър, практичен съвет е просто да влезете в контакт с други хора и да обмените опит. Ако (все още) не познавате никого в сферата на сигурността или искате бързо да потърсите препоръка онлайн, просто посетете Форум тук на sachkunde-34a.de

Прочетете повече!


На следващата страница можете да научите повече за темите и съдържанието на изпита за експертни знания 34а!

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG