Информация за изпита IHK

кратко и сладко

Изисквания

Не е необходимо да отговаряте на някакви специални изисквания, за да се регистрирате за изпита. Трябва обаче да можете да говорите и пишете на немски език. Трябва да сте в състояние да разберете правилно теста с въпроси с избор между няколко отговора и да отговорите правилно на въпросите. От вас се очаква също така да можете да се изразявате ясно на немски език по време на устния изпит.

Прочетете повече!


Теми и съдържание

Изпитът обхваща 9 различни предметни области, които се проверяват с писмен и устен изпит:
Право на обществена безопасност, търговско право (GewO/BewachV), право на защита на данните (BDSG), гражданско право (BGB), наказателно право/наказателно-процесуално право (StGB), оръжейно право (WaffG), правила за предотвратяване на злополуки (BGV C7), работа с хора, техника на безопасност

Прочетете повече!


Регистрация

За да участвате в експертно изследване съгласно § 34а GewO, трябва да се регистрирате своевременно преди това. Регистрацията се извършва там, където се провежда изпитът, а именно в промишлено-търговската камара (IHK). По правило регистрацията трябва да бъде направена в писмен вид, но някои камари вече предлагат възможност за регистрация за изпита директно онлайн.

Прочетете повече!


Места за провеждане на изпити

Можете да се явите на изпита само в Търговско-промишлена палата (IHK). IHK е представена във всички големи градски агломерации в Германия. Не всички камари обаче предлагат проверка на експертните познания съгласно § 34а GewO!

Прочетете повече!


Дати

Повечето промишлени и търговски камари редовно предлагат изпити за експертни познания съгласно § 34а от Закона за регулиране на търговията. Обикновено изпитите се провеждат в цялата страна през третия четвъртък на всеки месец. Внимание:
Не всички камари предлагат този изпит. В някои случаи изпитите се провеждат нередовно или на други дати.

Прочетете повече!


Процедура

Изпитът е разделен на писмена и устна част. Първо ще се явите на писмен изпит. Тук трябва да отговорите на 72 въпроса по всички теми, като ги отбележите. Разполагате със 120 минути, за да направите това. Ако сте решили правилно поне 50% от задачите в писмената част, следва устният изпит. Ще ви бъдат зададени въпроси по време на интервю пред няколко проверяващи.

Прочетете повече!


Оценка

Успешно сте положили изпита, ако постигнете поне 50% от точките във всеки случай. Ако на първата част от изпита, т.е. на писмения изпит, получите по-малко от 50%, няма да бъдете допуснат до устния изпит и ще се счита, че не сте издържал изпита.

Прочетете повече!


Повторение

Частите от изпита могат да бъдат повторени, като в този случай отново се дължи пропорционална такса за изпита. Ако вече не сте издържали писмената част на първоначалния изпит, трябва да се явите отново на общия изпит. Ако не сте издържали устния изпит, трябва да се явите отново само на тази част от изпита.

Прочетете повече!


Сертификат / Сертификат за изпит

Ще разберете дали сте издържали изпита или не веднага след него. Сертификатът за успешно положен изпит ще получите по пощата едва след деня на изпита. Издаването на съответното удостоверение (“Sach­kun­de­nach­weis”) и изпращането му до Вас от страна на Търговско-промишлената палата може да отнеме няколко дни.

Прочетете повече!


Най-важното съдържание от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (GewO) и Наредбата за охраната (BewachV), което е от значение за проверката на експертните познания, е обобщено във формулировките на следващата страница.

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG