GewO та BewachV

Чітко сформульовані законодавчі вимоги

На цьому етапі ви знайдете Основні законодавчі вимоги з § 34a Закону про регулювання торгівлі, комерції та промисловості (GewO) та Постанови про нагляд (BewachV) що стосується експертизи експертних знань в індустрії безпеки зібрані на одній сторінці. З повними текстами нормативно-правових актів можна ознайомитися тут:

Зауваження: Останніми роками нормативно-правові акти, що регулюють діяльність охоронців, неодноразово змінювалися. Серед іншого, було запроваджено реєстр охоронців, обов’язковою стала перевірка знань для подальшої діяльності (наприклад, для управителів майна у сфері притулку), а також змінився зміст нормативних актів (наприклад, щодо службової картки). В даний час існують плани щодо загальнонаціонального Закону про служби безпеки. Крім того, після зміни відомства, Міністерство внутрішніх справ, а не Міністерство економіки, тепер відповідає за приватний сектор безпеки. Можна припустити, що законодавчі вимоги до цього сектору будуть піддаватися подальшому коригуванню в майбутньому. Для дослідження відповідних чинних правових джерел ми рекомендуємо скористатися онлайн-пропозицією Федерального міністерства юстиції та захисту прав споживачів за адресою www.gesetze-im-internet.de


§ 34a GewO (Закон про регулювання торгівлі, комерції та промисловості)

§ § 34a абз. 1 GewO абз. 1

Кожен, хто бажає охороняти життя або майно третіх осіб на професійній основі (охоронна діяльність), повинен отримати дозвіл компетентного органу. Дозвіл може бути обумовлений умовами, якщо це необхідно для захисту громадськості або клієнтів; за тих самих умов допускається подальше включення, зміна та доповнення умов. У видачі дозволу відмовляється, якщо

1. факти підтверджують припущення, що заявник або одна з осіб, якій довірено управління підприємством або філією, не володіє надійністю, необхідною для здійснення господарської діяльності,
2. заявник живе в невпорядкованих фінансових обставинах,
3. заявник або особа, якій довірено управління підприємством або філією, не доведе за допомогою іспиту, успішно складеного в Торгово-промисловій палаті, що він або вона володіє знаннями правових і професійних принципів, необхідних для здійснення охоронної діяльності.у випадку юридичних осіб це стосується законних представників, якщо вони беруть безпосередню участь у виконанні завдань з охорони або жодна особа, якій доручено управління установою чи філією, не має посвідчення про повноваження, або
4. заявник не надав підтвердження страхування відповідальності.

§ § 34a абз. 1a ЗЗпП

Торговець може наймати осіб (охоронців) для виконання завдань з охорони тільки в тому випадку, якщо вони
1. володіти необхідною надійністю та
2. підтвердити за допомогою сертифіката, виданого Торгово-промисловою палатою, що вони пройшли інструктаж і ознайомлені з правовими та технічними принципами, необхідними для здійснення торгівлі.

Для виконання наступних видів діяльності, на додаток до вимог речення 1 № 1, необхідне підтвердження про успішне проходження експертної перевірки знань у Торгово-промисловій палаті:
1. патрулювання в зоні громадського руху або в прибудинкових територіях з фактичним громадським рухом,
2. захист від крадіїв,
3. охорона вхідної зони дискотек в індустрії гостинності,
4. охорона приймальників відповідно до статті 44 Закону про притулок у редакції від 2 вересня 2008 року (Бюлетень федеральних законів I, с. 1798) з останніми змінами, внесеними статтею 6 Закону від 31 липня 2016 року (Бюлетень федеральних законів I, с. 1939), об’єктів комунального житла відповідно до статті 53 Закону про притулок або інших об’єктів, що слугують для офіційного розміщення, навіть тимчасового, шукачів притулку або біженців в управлінських цілях,
5. охорона великих заходів з обмеженим доступом в якості керівника.

Для перевірки благонадійності охоронця та особи, якій доручено управління установою або філією, орган, відповідальний за виконання земельного законодавства за основним місцем проживання фізичної особи, повинен отримати принаймні необмежену інформацію відповідно до абзацу 9 § 41 ч. 1 Федерального закону про центральний реєстр, а також заяву від земельного органу поліції, відповідального за місце проживання особи, центрального поліцейського управління або відповідного компетентного земельного управління кримінальної поліції про те, чи відомі фактичні дані, які можуть викликати сумніви в достовірності, і якщо передача цих даних не перешкоджає цілям кримінального переслідування або відвернення небезпеки, і якщо відомі, то які саме. У випадку охоронців та осіб, яким доручено управління підприємством або філією без основного місця проживання у Федеративній Республіці Німеччина, достовірність перевіряється органом, відповідальним за примусове виконання, за місцем здійснення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання, який першим реєструє фізичну особу. Абзац 1 речення 5 номер 4 застосовується відповідно до охоронців, які повинні виконувати одне з наступних завдань:

1. охорона відповідно до речення 2 під номерами 4 і 5, в тому числі в неуправлінській якості, або
2. охорона об’єктів, що становлять особливу небезпеку для суспільства в разі злочинного втручання.


Bewa­chungs­ver­ord­nung (BewachV)

BewachV Розділ 3 — Дослідження експертних знань

BewachV § 9 Мета та предмет експертизи експертних знань

(1) Метою перевірки знань відповідно до § 34а абзацу 1, речення 3, номер 3 та абзацу 1а, речення 2 Закону про регулювання торгівлі, комерції та промисловості (Gewer­be­ord­nung) є надання доказів того, що зазначені в ньому особи набули знань правових положень, професійних обов’язків та повноважень, необхідних для самостійного виконання обов’язків з охорони, а також їх практичного застосування.

(2) Предметом іспиту є предмети, перелічені в § 7 разом з додатком 2; іспит охоплює кожен з перелічених у ньому предметів.

BewachV § 10 Компетентний орган та екзаменаційна комісія

(1) Іспит на професійну компетентність можна скласти в будь-якій торгово-промисловій палаті, яка його пропонує.

(2) Торгово-промислова палата повинна створити принаймні одну екзаменаційну комісію для проведення іспиту. Вона призначає членів комісії, а також голову та його заступника. Члени комісії повинні бути компетентними в галузях експертизи та придатними для участі в екзаменаційній системі.

BewachV § 11 Перевірка, процедура

(1) Іспит складається з усної та письмової частини.

(2) На усній частині іспиту одночасно можуть бути екзаменовані до п’яти кандидатів; вона триває приблизно 15 хвилин для кожного кандидата. В усній частині іспиту основна увага приділяється питанням, зазначеним в § 7 пп. 1 і 6.

(3) Письмова частина іспиту може проводитися з використанням різних носіїв інформації.

(4) Екзаменаційна комісія оцінює роботу кандидата як складену або не складену. Іспит вважається складеним, якщо результати письмової та усної частин іспиту були оцінені як принаймні достатні.

(5) Іспит не є публічним. Однак, окрім членів екзаменаційної комісії та осіб, які складають іспит, можуть бути присутніми наступні особи:
1. уповноважені представники контролюючих органів,
2. члени іншої екзаменаційної комісії,
3. представники торгово-промислових палат,
4. особи, відповідальні за контроль якості тестів, або
5. особи, призначені до складу екзаменаційної комісії. ці особи не мають права втручатися в хід іспиту або брати участь в обговоренні результатів іспиту.

(6) Обстеження може бути повторним.

(7) У разі успішного складання іспиту Торгово-промислова палата видає свідоцтво згідно з додатком 3, якщо екзаменована особа успішно склала іспит.

(8) Деталі процедури експертизи регулюються торгово-промисловими палатами на підставі статуту відповідно до розділу 32 Закону про регулювання торгівлі, комерції та промисловості.

BewachV § 12 Визнання інших доказів

Власники сертифікатів, зазначених у § 8, пункти 1 — 3, не повинні складати іспит відповідно до § 9.

BewachV § 8 Визнання інших доказів
(Посилання на BewachV § 12 Визнання інших доказів [для експертизи знань])

За наявності наведених нижче доказів підтвердження проходження інструктажу не вимагається:

1. підтвердження успішно складеного випускного іспиту
a) як сертифікований фахівець з безпеки рослин,
б) як сертифікований працівник охорони та безпеки,
в) як працівник служби охорони та безпеки,
г) як фахівець з охорони та безпеки,
д) як сертифікований майстер або сертифікована майстриня з охорони та безпеки,
f) сертифікованим майстром або бригадиром з охорони заводу,

2. екзаменаційний сертифікат про успішне складання професійного іспиту принаймні для проходження проміжної служби у сфері підготовки для поліцейської служби виконання покарань землі або федерації, для пенітенціарної служби, для носіння зброї в митній службі та для служби військової поліції Федеральних Збройних Сил,

3. екзаменаційний сертифікат, що підтверджує успішне закінчення юридичного курсу в університеті або академії, що присуджує ступінь, еквівалентний університетському, якщо також надано підтвердження проходження навчання в промислово-торговельній палаті в предметних областях відповідно до пунктів 5–7 розділу 7,

4. свідоцтво про успішно пройдений експертний огляд знань відповідно до § 11 абзацу 7.

BewachV Додаток 2 (до § 7) Предметні області для процедури інструктажу в професії охоронця
Охоронці (40 навчальних годин)
(Посилання на BewachV § 9 абз. 2 Мета та предмет експертизи знань [зміст також стосується експертизи знань])

1. законодавство про громадську безпеку та порядок, включаючи торговельне законодавство
— Завдання та відмежування діяльності охоронних компаній від завдань поліції та органів охорони громадського порядку
— § 34a Закон про регулювання торгівлі, комерції та промисловості, Постанова про нагляд

2. закон про захист даних

3. цивільний кодекс
— Самозахист (§ 227 BGB), стан необхідності (§§ 228, 904 BGB), самодопомога (§§ 229, 859 BGB), заборона незаконного втручання (§ 858 BGB), відповідальність і деліктне право (§§ 823 і далі BGB), власність і володіння (§§ 903, 854 BGB), заборона переслідування (§ 226 BGB), при цьому вказуються питання розмежування з відповідними положеннями Кримінального кодексу (§§ 32–35).

4. кримінальне та процесуальне право, поводження зі зброєю — окремі правопорушення (наприклад, § 123, §§ 185 і далі, §§ 223 і далі, § 239, § 240, §§ 244 і далі StGB)
— тимчасовий арешт (§ 127 StPO)
— Основні особливості завдань прокуратури та поліції (статті 152, 163 Кримінального процесуального кодексу)
— Поводження зі зброєю (кийки, дратівливі балончики тощо)

5. запобігання нещасним випадкам

6. робота з людьми, зокрема поведінка в небезпечних ситуаціях та методи деескалації в конфліктних ситуаціях, а також міжкультурна компетентність з особливою увагою до різноманітності та соціального розмаїття
— Самооцінка (передумови для правильної взаємодії з собою та іншими людьми)
— Надмірне почуття власної гідності/неповноцінності (причини та втрата стандартів)
— Конфлікт/стрес (причини виникнення, рівні конфлікту, складні ситуації, шляхи вирішення)
— Правильне звертання та ведення розмови (основні правила правильної/неправильної поведінки)
— міжкультурна компетентність з особливою увагою до різноманітності
— Робота з особливо вразливими категоріями біженців (такими як жінки, які подорожують самі, гомосексуалісти, трансгендерні особи, особи з інвалідністю, жертви жорстокого насильства) та їхній захист

7. основні принципи інженерії безпеки
— Механічна технологія безпеки
— Системи виявлення небезпеки; відстеження тривог
— Протипожежний захист

[Інформація про навчальні години (одиниці часу на предметну область) в оригінальному тексті не відіграє ролі при проведенні експертизи знань, а лише при проведенні інструктажу відповідно до § 34a GewO].

BewachV Додаток 3 (до § 11 абз. 7) — Свідоцтво про успішне проходження експертизи відповідно до § 34a (1) речення 3 номер 3 та (1a) речення 2 Закону про регулювання торгівлі, комерції та промисловості (Gewer­be­ord­nung)

(Прізвище та ім’я)

Народився на
в
Проживає в
має на собі
перед Торгово-промисловою палатою

успішно склав іспит на право здійснення професійної діяльності з охорони та безпеки.

Аудит охоплював, зокрема, технічні обов’язки та повноваження в наступних предметних областях:
1. законодавство про громадську безпеку та порядок, включаючи торговельне законодавство,
2. закон про захист даних,
3‑й Цивільний кодекс,
4. кримінальне право та кримінальний процес, поводження зі зброєю,
5. положення про запобігання нещасним випадкам для служб охорони та безпеки,
6. робота з людьми, особливо поведінка в небезпечних ситуаціях та методи деескалації в конфліктних ситуаціях, а також міжкультурна компетентність з особливою увагою до різноманітності та соціального розмаїття,
7. основні принципи інженерії безпеки.

(штамп/печатка)

(Місце і дата) (Підпис)

Нижній колонтитул: Ідентифікаційний номер та код підтвердження Торгово-промислової палати


У Вас виникли запитання щодо експертизи знань або підготовки до експертизи знань відповідно до § 34a? На наступній сторінці ми зібрали для Вас відповіді на найпоширеніші запитання:

Більше…

Ексклюзивні поради про те, як легко скласти іспит

Ми не розсилаємо спам! Дізнайтеся більше в нашому Політика конфіденційності.

Ексклюзивні поради про те, як легко скласти іспит

Ми не розсилаємо спам! Дізнайтеся більше в нашому Політика конфіденційності.

Відбиток
ukUK