Регистрация за изпита

Къде мога да се регистрирам за изпита?

Съгласно § 34а от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността доказателство за експертни познания трябва да бъде представено преди Промишлена и търговска камара (IHK) да бъдат предоставени. Това означава, че трябва да се регистрирате за изпита директно там. По принцип сте свободни да изберете своята промишлена и търговска камара, въпреки че изпитът обикновено се полага в промишлената и търговска камара, която отговаря за вашия район, по местоживеене или по месторабота. Въпреки това трябва да проверите дали изпитът изобщо се предлага от местната IHK. Можете да научите повече за това в Глава Изпит на място.
Изпитът може да не в частна образователна институция, не е онлайн от дома и също така не на чужд език да бъде подадена.


Как мога да се регистрирам за изпита?

Заявлението трябва да своевременно преди и предимно в писмена форма Въпреки това някои камери вече предлагат възможност за Онлайн регистрация ан. По правило крайният срок за регистрация за изпита е най-късно 3 седмици преди съответната изпитна дата. Можете да намерите допълнителна информация на адрес Дати. IHK ще ви предостави формуляр за регистрация. Можете да получите формуляра от местния IHK, директно за изтегляне или, напоследък, понякога дори като онлайн формуляр за регистрация чрез уебсайта на съответния IHK. Регистрацията може да бъде направена по пощата, по факс, а отчасти и директно онлайн!
Освен адресните данни се изисква и информация за вашия рожден ден и място на раждане, както и вашият подпис за задължителната регистрация на изпита. Като потвърждение на регистрацията си ще получите писмо-отговор от IHK с покана за изпит, която ще бъде придружена и от съобщение за таксата. Моля, уверете се, че Таксите за изпити навреме към трансфер. Ако до датата на изпита не са получени пари, може да не бъдете допуснати до изпита. Най-добре е да приложите към регистрацията си потвърждение/разписка за банков превод.


Мога ли да се откажа от изпита?

Да! Единственият въпрос е по каква причина или колко близо сте до изпита. Това определя дали все още трябва да заплащате изцяло, частично или изобщо да не заплащате таксите за изпит. Нормативната уредба в тази област се различава в отделните промишлени и търговски камари. Еднозначно е, че отказът от участие в изпита трябва да бъде направен в писмена форма. Ако между датата на оттегляне и датата на изпита има повече от 2 седмици, обикновено ще получите обратно голяма част от платените такси (70%) или дори цялата сума. Ако поканите за изпита вече са изпратени и/или до датата на изпита остават по-малко от 2 седмици, обикновено се дължи такса за анулиране в размер на 50% от сумата на фактурата. Ако отсъствате в деня на изпита и не се явите на изпита без извинение, ще трябва да платите цялата сума. Изпитът също ще се счита за “неуспешен”. Ако отсъствате по важна причина (напр. заболяване, потвърдено с медицинско свидетелство), изпитът ще се счита за “неуспешен”. Промишлено-търговската камара взема решение за наличието на важна причина. В специални моменти или при извънредни обстоятелства (напр. пандемия от корона) могат да се прилагат по-благоприятни разпоредби и изключения.


В следващата глава ще разберете какви разходи трябва да очаквате, ако искате да станете служител по сигурността с квалификационен изпит 34а!

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG