Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия: човек или машина?

Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия: човек или машина?

Частната охранителна индустрия е важен икономически сектор в Германия, в който са заети много хора. През 2022 г. в сектора на частната охрана в Германия са работили общо малко под 260 000 служители в около 5700 фирми за охрана и сигурност. Това са значителни цифри. Частната охрана все повече поема предишни чисто суверенни задачи в определени области и по този начин се превръща във важен играч — отчасти и в областта на обществената сигурност и ред.

Но как ще се развива частната сигурност в бъдеще? Ще бъдат ли все по-често замествани човешките охранители от машини? Или хората ще продължат да играят важна роля в сектора за сигурност и в бъдеще? В тази статия разглеждаме бъдещето на частната охранителна дейност в Германия.

Ролята на хората в частната охранителна дейност

Човешкият персонал по сигурността има много предимства пред машините. Те могат да възлагат човешки действия по-точно и да реагират адекватно. Те могат по-добре да оценяват опасните ситуации и да действат адекватно. Те имат способността да реагират на непредвидени събития и да действат гъвкаво. Особено в ситуации, в които емпатията, разбирането и междуличностната комуникация са важни, човешкият персонал по сигурността е незаменим.

Освен това в сектора за сигурност има някои дейности, които трудно се автоматизират. Например наблюдението на хора и проверката на документи за самоличност изискват високо ниво на експертни познания, опит и съпричастност. Тези дейности изискват и когнитивни умения, като критично мислене, решаване на проблеми и вземане на решения, които понастоящем не могат да бъдат изцяло поети от машините.

Ролята на машините в частната охранителна дейност

В сектора на сигурността обаче също има дейности, които могат да бъдат подпомагани от машини. Например, камерите и други технически устройства могат да се използват за наблюдение на сгради и обществени места. Записите могат да бъдат анализирани от охранители, за да разпознават и реагират на опасни ситуации. Въпреки това системите, които оценяват записания снимков материал директно с помощта на компютър и задействат алармата, ако е необходимо, са по-бързи и по-надеждни в масовия случай.
Първите автоматизирани системи, например в областта на контрола на достъпа, са съществували още преди много години. От известно време се използват и охранителни роботи, които са оборудвани с детектори и например патрулират напълно автоматично в складове. Технологията на безпилотните летателни апарати също става все по-популярна за приложения в частния сектор за сигурност — например, когато става въпрос за проследяване или проверка на аларми. Тук обаче правните пречки все още са доста високи и често възпрепятстват използването ѝ на практика.

Освен това технологии като изкуствен интелект и машинно обучение могат да се използват за откриване на модели и аномалии в големи количества данни. По този начин силите за сигурност могат да бъдат предупредени за потенциални заплахи на ранен етап и да реагират по подходящ начин.

Бъдещето на частната охранителна индустрия

Малко вероятно е машините да заменят напълно хората от охраната. Хората ще продължат да играят важна роля в сектора за сигурност. Машините обаче ще играят все по-важна роля и ще подпомагат човешките охранители в определени дейности. Частните охранителни фирми трябва да се адаптират към тези промени и да обучават и развиват персонала си по подходящ начин, за да отговорят на изискванията на бъдещето.

Заключение

Бъдещето на частната охранителна индустрия в Германия ще се определя от комбинацията между човешкия труд и възможностите на машините. Хората няма да бъдат заменени, а ще се развиват и ще поемат други дейности. Това означава, че ще настъпи промяна в задачите. Докато задачите, свързани с възприемането, могат до голяма степен да бъдат поети от машини, частните охранителни служби все повече ще поемат други, по-взискателни задачи.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Няма коментари 

Оставете отговор

Отпечатък
bg_BGBG