Оценка

Приет, неуспешен, наполовина приет?

По принцип това е много просто:
Ако получите поне 50% от точките както на писмения, така и на устния изпит, вие сте издържали успешно. Няма оценка, например “добър успех” или “почти” успех. Отчита се само това, че сте издържали. Тогава ще получите заветното удостоверение за успешно положен изпит за експертни знания съгласно § 34а GewO като доказателство за експертни знания. Сега вече сте компетентен охранител и имате право да извършвате специални охранителни дейности.

Ако не издържите успешно писмения изпитще трябва да се явите отново на целия изпит и няма да бъдете допуснат до устната част на изпита. В този случай ще трябва отново да заплатите пълната такса за изпита.
Ако не издържите успешно устния изпитАко вече сте издържали писмения изпит, трябва да повторите само устната част на изпита. Следователно таксите за изпита се дължат отново само на пропорционална основа.


Какво трябва да направите, ако сте издържали писмената част на изпита, но не и устната? Научете повече тук…

Още…

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Отпечатък
bg_BGBG