Какво се задава при проверката на експертните знания?

Какво се задава на изпита?

Теми/съдържание на изпитите

Темите на проверката на експертните познания в областта на охранителната дейност (§ 34а GewO) са

 1. Право в областта на обществената сигурност и ред, включително търговско право,
 2. Закон за защита на данните,
 3. Граждански кодекс,
 4. Наказателно право и наказателен процес, боравене с оръжие,
 5. Наредба за предотвратяване на злополуки при услуги за охрана и сигурност,
 6. Работа с хора, особено поведение в опасни ситуации, техники за деескалация в конфликтни ситуации, както и междукултурна компетентност със специално внимание към многообразието и социалното разнообразие и
 7. Основни принципи на инженерната безопасност.

Претегляне

Особено важно за подготовката е, че някои предметни области се отчитат два пъти. По-специално правно съдържание са по отношение на оценяването по-силно претеглениа именно конкретно Право на обществена сигурност и ред, Граждански кодекс и Наказателно право и наказателен процес.

Броят на въпросите и максималният брой точки, които трябва да се получат в прегледа:

 • Закон за обществената сигурност: 4 въпроса / 8 точки
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 въпроса / 4 точки
 • Закон за защита на данните (BDSG/DSGVO): 4 въпроса / 4 точки
 • Гражданско право (BGB): 12 въпроса / 24 точки
 • Наказателно право / наказателнопроцесуално право: 12 въпроса / 24 точки
 • Закон за оръжията (WaffG): 4 въпроса / 4 точки
 • Правила за предотвратяване на злополуки: 8 въпроса / 8 точки
 • Работа с хора: 16 въпроса / 16 точки
 • Инженеринг на безопасността: 8 въпроса / 8 точки

Изпитни въпроси

Когато учите, най-добре е да се съсредоточите върху изпитните въпроси по правни теми. Тук са от значение основни познания (основен закон, напр. държавно устройство/принципи), както и съответните параграфи от Наказателния кодекс (StGB) и Гражданския кодекс (BGB). Класически са въпросите за основната структура, правните дефиниции, престъпленията с техните характеристики и нарушенията. Също така трябва да поставите силен акцент върху т.нар. права на всеки човек (основания за оправдание и извинение). В областта на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от значение е предварителният арест, предвиден в член 127.

Писмените и устните изпити обхващат изброените по-горе теми.
Правното основание е Наредба за наблюдениеа именно § 9 във връзка с § 7 BewachV. Списъкът на изпитните теми или съдържание може да бъде намерен в приложение 2 към BewachV.

 

В този блог на Sach­kun­de-Info­por­tal отново и отново се представят въпроси, които могат да се появят на изпита по този или подобен начин.
За да получите повече вътрешни съвети и да бъдете в крак с новостите, можете да се абонирате за бюлетина безплатно: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Няма коментари 

Оставете отговор

Отпечатък
bg_BGBG