Учене на изпитни въпроси и отговори наизуст: Достатъчно ли е това, за да преминете изпита 34a?

Запомняне на изпитни въпроси и отговори: Достатъчно ли е това за успешното полагане на изпита 34a?

Изпитът за експертни познания в областта на охранителната дейност съгласно § 34а от Закона за регулиране на търговията, търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung) е важна предпоставка за започване на работа в тази област. Той има за цел да гарантира, че кандидатите притежават необходимите знания за гарантиране на безопасността на хората и защитата на имуществото.
В този контекст възниква въпросът дали има смисъл просто да научите наизуст всички възможни изпитни въпроси и отговори, без да се задълбочавате в съдържанието на изпита.

Изпитни въпроси: Теория и практика

Няма съмнение — обучението с изпитни въпроси за 34а има много предимства. Чистото запаметяване на изпитните въпроси и отговори не е подходящ метод за подготовка в този контекст, тъй като изпитът може да включва и ситуационни въпроси. Това важи особено за устната част на изпита. Освен това е важно да се разберат връзките между различните тематични области и да се умее да се прилагат в конкретни практически случаи. Повърхностната подготовка може да доведе до това, че някои кандидати ще издържат изпита, но няма да могат да приложат знанията си на практика. По правило обаче успешното полагане на изпита се превръща в предизвикателство и ако човек само учи наизуст и не е придобил реална представа за съдържанието.

Предизвикателства

Освен това е важно не само да се познават правните основи и съответните разпоредби, но и да се разбират психологическите и комуникативните аспекти на професията. В края на краищата частните охранители трябва не само да разпознават и отблъскват опасностите, но и да умеят да прилагат техники за деескалация и да се справят с трудни ситуации. Това включва и ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Разбира се, тук роля играе не само учебното съдържание, а преди всичко професионалният опит и предаването на опит, например в рамките на подготвителен курс или при обмен с опитни колеги. Между другото, акцентът е поставен върху правните теми на изпита за професионална квалификация 34а. Теми като наказателно право или гражданско право са Претеглени два пъти при писмения изпит. Човек не бива да оставя точките настрана с лека ръка, като разбира правната материя тук, да не говорим за рисковете от правно невежество, когато по-късно работи в службата за сигурност.

Разбиране на съдържанието на изпита

Кандидатите за изпита трябва да се занимават интензивно със съдържанието на изпита и да се опитат да го разберат по-добре. Те трябва да се занимават не само с фактите, но и с контекста и значението на наученото. Един от начините да направят това е да разговарят с други хора, които също се подготвят за изпита или вече работят в бранша. Практическият опит също може да помогне за задълбочаване на разбирането и прилагане на наученото. Като цяло се препоръчва Книги, онлайн курсове и обучение в класната стаяКурсът има за цел да предостави контекст, а не да работи единствено с тестови въпроси и решения. Обясненията, основани на казуси, могат да допринесат значително за разбирането, особено на правни въпроси.

Заключение

В обобщение, няма смисъл просто да запомняте всички възможни изпитни въпроси и отговори, без да се задълбочавате в съдържанието на изпита. Вместо това кандидатите трябва да се занимават интензивно със съдържанието на изпита и да се опитат да го разберат по-задълбочено. Това може да им помогне не само да издържат изпита, но и да могат да прилагат знанията си на практика и да работят успешно в сферата на частната охранителна дейност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Няма коментари 

Оставете отговор

Отпечатък
bg_BGBG