Архиви

Анулиране

Има ли в момента някакви прегледи в Промишлено-търговската палата заради Корона?

Има ли в момента някакви прегледи в Промишлено-търговската палата заради Корона?

Актуален въпрос е дали в момента се провеждат свързани с пандемията изпити 34а.

При сегашното положение промишлените и търговските камари се опитват да се придържат към съществуващите дати за провеждане на изпитите. Да! Изпитите обикновено се провеждат. Въпреки това могат да се допускат отклонения, тъй като по принцип всяка камара може сама да реши дали дадено разглеждане да бъде извършено, отменено без замяна или отложено. В случая с настоящата криза с короната това зависи и от регионалната стойност на заболеваемостта, действащите законови изисквания и политическите решения.

Концепции за пандемични планове/хигиена и спецификации на IHK

Повечето камари имат хигиенни концепции, които определят условията, при които могат да се провеждат прегледи.
За много камари се прилагат следните правила (без гаранция):

Актуална информация!

Допълнителни приложения: Най-добре е да разберете директно от изпитващата IHK какво трябва да спазвате. — дали например трябва да се представи медицинско свидетелство или дали промените са настъпили в кратък срок. Уебсайтът на съответната IHK (ключова дума News / Coro­na) бързо предоставя съществена информация тук.

Отпечатък
bg_BGBG