Голям билет, малък билет - какво трябва да бъде това?

Голям билет, малък билет — какво трябва да бъде това?

Объркването е голямо

Неведнъж в офертите за работа, в заявленията за работа или в предложенията за курсове четете за големите или малките “Сертификат за сигурност” — понякога наричана просто голяма или малка банкнота.
Такива термини често се използват и във форуми, социални мрежи или дори на страниците на доставчиците на курсове. Но внимавайте: Няма такова нещо като голям или малък пропуск за сигурност!

 

Какво се разбира под “сертификат за сигурност”?

Член 34а от Закона за регулиране на търговията и промишлеността (Gewer­be­ord­nung) съдържа важни разпоредби относно това какво трябва да изпълни едно лице, ако иска да “охранява професионално живота или имуществото на други хора”. Сайтът § 34а GewO е насочена главно към Изпълнител на охранителни услуги и регламентира какво трябва да изпълняват, за да регистрират охранителна дейност. Същевременно тя регламентира, че търговецът може да възлага изпълнението на задачите по охрана само на лица, които Работници които като охранители, от една страна, имат право да изисква се Надеждност от друга страна, имат определени Минимални квалификации трябва да покаже. По отношение на квалификацията често се появява този зловещ “сертификат”: под “голям сертификат” някои разбират успешното успешно положен изпит, т.е. доказателство за успешно преминат тест в Търговско-промишлената палата. “Малкият сертификат” понякога се нарича Участие в брифинга Това е курс, в който трябва да завършите само 40 учебни единици и да получите сертификат за присъствие, т.нар. Доказателство за обучение, се дава. По време на обучението не се проверяват систематично знанията, а само се прави кратък тест за разбиране. При изпита за експертни познания пък се провежда 120-минутен писмен тест и последващ устен изпит. Сайтът Тест за експертиза е съответно ясно по-високо качество от инструктажа, а също така се разрешава да се занимава със специални дейности по наблюдение, като например патрулиране на обществени места или работа като детектив в магазин. Как протичат процедурата за инструктаж и проверката на компетентността, какво се изисква и кой не трябва да участва в нея, ако е приложимо, е описано (наред с други точки) в Наредба за наблюдение регулирани.

 

Защо се използват грешни термини за проверката на експертните знания?

По моя преценка това има различни причини. Някои хора просто не знаят по-добре, някои произнасят Удобство само накратко на “външния вид”, а някои лица (особено компании) използват умишлено грешни термини. Тъй като неправилните термини са доста разпространени в определени среди (особено сред по-малко квалифицираните), много хора, които искат да се подготвят за изпит за професионална компетентност, просто търсят термина “сертификат за сигурност”, например. Или пък Компаниите заблуждават потенциалните си клиенти, че разполагат с повече, отколкото в действителност имат.: В миналото винаги е имало фирми за обучение, които са предлагали квалификация “специалист по безопасност”. Това звучи като повече! Но това, което на практика се включва, обикновено е “само” подготовката за квалификацията. На цена от много стотици или дори повече от хиляда евро. Специалистът по охрана и сигурност, от друга страна, е истинско тригодишно професионално обучение — има риск от объркване! Моят съвет: Затова обръщайте внимание на използваните термини и, ако се съмнявате, попитайте какво точно се има предвид под тях. Drü­cken Sie sich selbst am bes­ten klar aus und ver­wen­den Sie die rich­ti­gen Begriff­lich­kei­ten. Sie zei­gen damit, dass Sie sich auskennen 🙂

 

Неотдавна Йорг Цицман също разгледа въпроса за “големи/малки изяви” в своя подкаст за защита и сигурност в епизод 328. Като управляващ директор на Академията за сигурност той редовно получава такива запитвания и дава разяснения: https://www.podcast-fuer-schutz-und-sicherheit.de/podcast/328-grosser-oder-kleiner-securityschein/

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Ексклузивни съвети как да преминете изпита лесно

Ние не изпращаме спам! Научете повече в нашия Политика за поверителност.

Няма коментари 

Оставете отговор

Отпечатък
bg_BGBG