Архиви

Работодател

Работа като охранител 34а: какво да правя, когато шефът отмени услугите?

Работа като охранител 34а: какво да правя, когато шефът отмени услугите?

В частния сектор за сигурност работата на смени, нощният труд и работата по време на празници са често срещани условия на труд. Охранителите често изпълняват трудна работа, за да гарантират безопасността на съоръжения, събития и хора. За съжаление Заплатите в този сектор често са в сектора на ниските заплати например в отделната служба за сигурност. Ако часовете се загубят неочаквано, например защото работодателят е загубил важен договор, и поради това (или по други причини) не се достигне месечната целева продължителност на работното време, работата на охранител 34а може да стане финансово несигурна. В тази статия се разглеждат причините, които водят до отмяната на работните дни, и се показват възможностите, които има служителят в сферата на сигурността.

Какви са възможните причини, поради които работодателят ми назначава по-малко дни за работа?

На първо място, в този момент трябва да се разгледа накратко и гледната точка на охранителната фирма. Фактът, че сте в списъка на дежурните по-рядко, в повечето случаи (надяваме се) няма нищо общо с вас лично, а има оперативни причини. Ако те са обяснени прозрачно от работодателя и вие можете да ги разберете, това предлага по-добра отправна точка за решение на проблема, което може да бъде подкрепено и от двете страни. Възможно е обаче това да доведе до смяна на местоработата или да започнете да си търсите нова работа. А може би “постният период” е само кратък и можете да компенсирате часовете, като работите допълнително през следващия месец, или работодателят се съобрази с вас по някакъв друг начин.

Ето десет възможни причини, поради които работодателят ви може да иска да намали работното ви време:

 1. По-ниско търсене от страна на клиентите: Възможно е търсенето на услуги за сигурност да бъде по-малко, което ще доведе до намаляване на броя на необходимите човекочасове.
 2. Икономическо забавяне: Възможно е икономическото положение да се е влошило, което да е довело до ограничаване на ресурсите и намаляване на разходите.
 3. Промени в бизнес стратегията: Възможно е вашият работодател да е променил бизнес стратегията си, което да доведе до адаптиране на човешките ресурси.
 4. Ротация на персонала: Възможно е ротация на персонала, за да се даде възможност на всички служители да работят и да се разпредели работното време по-справедливо.
 5. Нови технологии или автоматизация: The Въвеждане на нови технологии или автоматизирани системи може да доведе до намаляване на броя на служителите.
 6. Сезонни колебания: Работното време може да бъде обект на сезонни колебания, например ако през определени месеци е необходим по-малък брой служители по сигурността.
 7. Промени в договорите с клиенти: Възможно е договорите с клиентите да са се променили и това да е довело до намаляване на обема на работата.
 8. Правни ограничения: Възможно е да има (нови) законови ограничения, като например максимална продължителност на работното време или периоди на почивка между смените. Или пък съществуващите изисквания (например от Закона за работното време) вече се спазват по-добре.
 9. Фирмени празници или сезонни почивки в компаниятаВъзможно е работодателят ви да е решил да намали работното време през определени периоди, като например фирмени празници или сезонни почивки (от клиенти). Също така, например, пандемията от Covid е предизвикала временни сътресения в индустрията. 
 10. Вътрешно преструктуриране на дружеството: Вашият работодател може да извърши вътрешно преструктуриране, което да доведе до преоценка на работното време и разпределението на ресурсите.

Какви възможности имам, ако работодателят ми възложи по-малко работа?

Разбира се, не си струва да се спори за един или два часа. Загубата на 20, 30, 40 или дори повече процента от работните часове обаче е голям проблем, защото трябва да се издържате. Ако шефът ви извади от графика на дежурствата, назначи ви на значително по-малко смени от обичайното и не получите часовете си — тогава имате следните възможности:

 1. Проверете трудовия договор!
  Това е най-важният момент. По принцип решаващо е това, което е договорено в трудовия ви договор. Например, ако в него е записано “на пълно работно време”, работодателят е длъжен да ви наеме по този начин. Какво се има предвид под пълно работно време, обикновено се урежда в съответния колективен трудов договор. Често се договаря и конкретен брой часове. Ако например в трудовия ви договор са предвидени 170 часа месечно, този брой часове трябва да се спазва (с изключение на малки колебания, например поради болнични).
 2. Вижте списъка с дежурствата!
  Разпределението на дежурствата в службите за сигурност, например в охраната на заводи, често се извършва въз основа на фиксиран сменния ритъм. По този начин е възможно да се планира приблизително предварително — разбира се, с известна степен на несигурност (напр. поради вечното планиране на отпуските). Решаващо значение обаче има действителният график на дежурствата за следващия месец: ако в него са посочени например 20 смени, то имате право да работите на този брой смени. След като веднъж е публикуван графикът на дежурствата, той може да бъде променен отново само след консултация със служителите.
 3. Търсете диалог и активно предлагайте резултати от работата!
  Много неща могат да бъдат изяснени чрез комуникация. Потърсете разговор с вашия ръководител и постигнете консенсус. Важно: Съобщете, че не сте съгласни с промените, и изрично предложете изпълнението на работата си! Вашият работодател е длъжен да ви възлага работа съгласно съществуващия трудов договор, вие предоставяте трудовото си изпълнение съгласно договора. 
 4. Вашият работодател не реагира? Изпратете писмено напомняне!
  Информирайте работодателя си писмено за горепосочените аспекти. Писмената форма е важна, за да имате доказателства. Поставете краен срок на шефа си, но продължете да бъдете учтиви и сговорчиви. В края на краищата обикновено искате да продължите да работите за работодателя си.
 5. Ако нищо не помогне: подайте жалба!
  Ако всичко останало се провали, работодателят не реагира и разговорите (евентуално и с работническия съвет) не доведат до успех, единствената възможност е да се предприемат правни действия пред трудовия съд.

Адвокат Йорг Цицман е представил прекрасно фактите по делото в You­Tube канал на Академията за сигурност:

Защо толкова много участници се провалят на изпита за експертни знания? (§ 34а GewO)

Защо толкова много участници се провалят на изпита за експертни знания? (§ 34а GewO)

Какви са причините, поради които толкова много кандидати не успяват да се справят с изпита на Индустриалната и търговска камара (IHK) в областта на сигурността?

Този въпрос е поставен и от Йорг Цицман и Кай Делиомини в препоръчителния Подкаст за защита и сигурност (Видео по-долу!).

И двата сайта Йорг Цицман както и Кай Делиомини са много добре познати в сферата на частната охрана.
Наред с другото, и двамата са представени в изпитните комисии на IHK в областта на защитата и сигурността, активни са като автори на книги за подготовка на изпита за експертни знания и са представени с много полезни видеоклипове в You­Tube и в подкастове.

Всяко второ или трето лице се проваля на теста 34а!

При нерядко срещаните проценти на откази между 30 и 50% естествено възниква въпросът: Каква е причината?
Някои фактори за успех или неуспех са очевидни. Някои проблеми могат да бъдат решени бързо и лесно, а други изискват интензивно обучение, практика и постоянство. Преди да продължа да изтъквам кои според мен са основните фактори за (не)успех, ето много интересния разговор между Йорг Цицман и Кай Делиомини в YouTube:

Моите 5 основни причини, поради които толкова много хора се провалят на писмения и устния изпит за специализирани познания на IHK

От моя опит следните фактори са основните причини за неуспех с “34а-licence”:

 1. Липса на мотивация / липса на интерес
  Много участници не виждат никаква добавена стойност в изпита. Те нямат реален интерес към съдържанието, затова изобщо не искат да учат. Това е особено ясно изразено сред хората, които са “изпратени” от работодателя си или от агенцията за наемане на работа и всъщност изобщо не се интересуват от частния сектор за сигурност. Но дори ако участието е по собствено желание: Изпитът често не се възприема като възможност, а като необходимо зло. Липсата на мотивация и интерес обаче са диаметрално противоположни на успеха на изпита.
 2. Липса на достатъчна подготовка на съдържанието
  Някои хора приемат изпита с лека ръка. Въпроси с въпроси с избор между няколко отговора с предварително зададени отговори, които трябва да отбележите, и само 50% необходими правилни отговори, за да преминете — какво може да се обърка, питате се. Но далеч не е така. Особено трудните са правните теми. Освен това има вълнение, особено по време на устния изпит, и въпроси, при които може да се наложи да мислите малко по-нестандартно. Ако не разполагате с необходимите знания и съответно с увереност да действате, бързо ще бъдете отстранени. Цялостната подготовка е най-важното и най-важното за успеха на изпита!
 3. Недостатъчни познания по немски език
  Вече много се пита и говори за владеенето на немски език. Едно е сигурно: за много от работещите в сектора за сигурност немският език не е майчин. Многоезичието често е важно за работата, но също така и достатъчните познания по немски език. Това е така, защото изпитът се провежда само на немски език и трябва да можете да общувате уверено на немски език в ежедневната си работа като охранител. Правните текстове са написани на труден език, “официалният език” обикновено е също толкова труден за разбиране, а изпитните въпроси понякога зависят от отделни думи, които могат да променят смисъла в една или друга посока или да дадат подсказки за решения.
 4. Структурата и начинът на провеждане на изпита са неясни
  Много хора не са напълно наясно с рамковите условия на изпита. Но само ако знаете кои теми са важни и как, както и как е структуриран изпитът, можете да се подготвите за него конкретно и ефективно. Например, има теми, които можете бързо да преодолеете и на които обикновено може да се отговори със здрав разум. От друга страна, някои теми се броят два пъти, а други изискват по-интензивно изучаване. Освен това има емпирични стойности за устния изпит и тактически съвети за работа с тестовите въпроси, които трябва да бъдат предадени например от компетентен лектор или автор.
 5. Трудни индивидуални условия
  Разбира се, хората са различни. Всеки има различни лични предпоставки, а общите условия (например семейни задължения, свободно време за учене, учебна среда и т.н.) също играят важна роля за успеха и неуспеха. Може би познавате и хора, които могат да запомнят неща с “бърз поглед” и да си припомнят тези знания с едно щракване на пръста. За други това е значително по-трудно. Някои хора нямат проблем да говорят пред другите в изпитна ситуация, повечето са естествено напрегнати, а някои участници направо страдат от изпитна тревога.

Запитайте се до каква степен горните точки се отнасят за вас, как можете да избегнете грешките в подготовката си и да компенсирате евентуалните пропуски. Повече информация за това можете да намерите тук, в информационния портал за знания по темата множество съвети и Връзки към други сайтове или медии, като например You­Tube.


Най-новите съвети за книги за 34a:

Отпечатък
bg_BGBG