Архиви

друг език

Възможно ли е да се явите на изпит на друг език?

Възможно ли е да се явите на изпит на друг език?

Не. Изпитът 34а е възможен само на немски език.

Тестът за експертни познания в областта на сигурността скоро ще бъде на руски, арабски или английски език

Често са ме питали дали изпитът за експертни познания съгласно § 34а GewO може да се проведе и на друг език — както е в случая с изпита за шофьорска книжка, който в Германия се провежда и на английски, френски, гръцки, италиански, хърватски, полски, португалски, румънски, руски, испански и турски език, наред с други езици. Това не е възможно в случай на проверка на експертни знания!
И според мен това е добре. Въпреки че правилата за движение по пътищата в ЕС са доста сходни, например по отношение на вида и значението на пътните знаци, в областта на частната сигурност положението е по-деликатно. От една страна, трябва да можете да се ориентирате много безопасно в правните норми тук, т.е. трябва да познавате в детайли съответните закони и разпоредби на страната. От друга страна, винаги имате пряк контакт с хора, а комуникацията е съществен фактор при работата с други хора, например при деескалация. Освен че немските правни текстове понякога са трудни за разбиране от лингвистична гледна точка, езикът има своите тънкости и на практика. Ето защо определено е разумно да можете да общувате на езика на страната, в която работите. Разбира се, владеенето на чужди езици също е много важно, ако става дума за събития с международна публика, например фестивали или панаири. Многоезичието е голямо предимство в сферата на сигурността.

 

Трябва ли да представям доказателства пред IHK, че говоря немски достатъчно добре?

Немски език, труден език — това е добре познато твърдение. Опитът показва, че за лицата, за които езикът не е майчин, е особено трудно да издържат изпита за експертни познания съгласно § 34а GewO от първи опит. Една от причините за това е, че изпитните въпроси често не са лесни за разбиране. Следователно, от една страна, човек трябва да се подготви добре за изпита от гледна точка на съдържанието, а от друга, трябва да има определени езикови умения от ежедневието, както и от техническия език (правни термини, технически термини от областта на сигурността и т.н.). Засега езиковите умения не са задължително условие за прием.. Това означава, че не е необходимо да представяте езиков сертификат или друго подобно доказателство, за да бъдете допуснати до участие в изпита за експертни знания.

 

Помощ за участниците в чуждоезикови обучения

Ако сте новодошли в Германия и все още не говорите добре немски език, определено има смисъл да посещавате езиков курс, също и за да се подготвите за изпита IHK. Често центровете за обучение на възрастни (VHS) предлагат езикови курсове. Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) също насърчава участието в езикови или интеграционни курсове. Освен това приложенията за обучение и, разбира се, използването на немския език в ежедневието могат да бъдат много полезни. Лексикони с технически термини за сектора на сигурността се предлагат на пазара.

Отпечатък
bg_BGBG