Квалификационен тест и работа в сферата на сигурността въпреки криминално досие?

ФорумCate­go­ry: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Квалификационен тест и работа в сферата на сигурността въпреки криминално досие?
анонимен зададен преди 2 години

Здравейте!

Бях лишен от свобода за нарушение на Закона за наркотиците и затова имам вписване в свидетелството за съдимост. Възможно ли е все още да се явите на квалификационен изпит съгласно § 34а GewO и след това да работите като охранител?

1 отговори
Експертиза 34a Staff отговори преди 2 години

Здравейте!

Промишлено-търговската камара не проверява за криминални досиета или други факти, които биха могли да поставят под съмнение изискваната надеждност.
Това означава, че можете да се явите на изпита във всеки случай. Разбира се, това има смисъл само ако се считате за надежден (по смисъла на параграф 1, изречение 4, § 34a GewO) и имате право да работите след това. В противен случай ще сте положили успешно изпита IHK, но работодателят в сектора за сигурност няма да има право да ви наеме.

Що се отнася до предишни присъди, в него се казва, че надеждността обикновено не е налице, ако човек има
през последните пет години преди подаването на молбата е бил осъден окончателно на лишаване от свобода, на присъда за непълнолетни, на парична глоба в размер на най-малко 90 дневни ставки или поне два пъти на по-малка парична глоба за опит или извършване на някое от изброените по-долу престъпления, или за когото налагането на присъда за непълнолетни е било отложено, ако все още не са изтекли пет години от влизането в сила на последната присъда:
(а) престъпления по смисъла на член 12, параграф 1 от Наказателния кодекс,
б) престъпления срещу сексуалното самоопределение, трафик на хора или насърчаване на трафик на хора, умишлено нанасяне на телесни повреди, лишаване от свобода, кражба, присвояване, изнудване, измама, присвояване, получаване на крадени вещи, фалшифициране, нарушаване на мира или посегателство, или съпротива или нападение срещу служители на правоприлагащите органи или лица, които са равностойни на служители на правоприлагащите органи,
в) престъпления срещу Закона за наркотичните вещества, Закона за лекарствата, Закона за оръжията, Закона за взривните вещества, Закона за пребиваването, Закона за прехвърляне на служители или Закона за борба с нелегалната заетост; или
(г) престъпление, което застрашава защитата на държавата или е обществено опасно.

Както можете да видите, извършеното престъпление, размерът на наказанието и срокът са важни фактори, които оказват влияние.
В крайна сметка местният компетентен орган решава дали имате право да работите по специалността или не. Ето защо бих ви препоръчал да се свържете активно с компетентната община или градска администрация. Справката може да бъде направена и от вашия (бъдещ) работодател чрез компетентния орган или регистъра на охранителите. Това обаче е свързано с разходи.

Отпечатък
bg_BGBG