Влизате ли в охранителния бизнес въпреки криминалното си досие?

ФорумВлизате ли в охранителния бизнес въпреки криминалното си досие?
Ердоган Муган зададен преди 4 месеца

Какво да направя, ако имам криминално досие, мога ли все пак да получа лиценз 34а?

1 отговори
Експертиза 34a Служители отговори преди 4 месеца

Ако ви бъде наложена глоба в размер на 90 или повече дневни ставки, се счита, че имате криминално досие. Това може да зависи и от вида на предишната присъда и от това колко отдавна е била извършена. Престъпленията, извършени в рамките на наказателното право за непълнолетни, обикновено вече не са от значение на по-късен етап. Ако сте били осъдени за престъпление, това може да ви попречи да работите в зависимост от вида на престъплението.
Окончателното решение се взема от компетентния орган. Решението се основава не само на данните от (разширеното) удостоверение за добро поведение, но и на информация за евентуални текущи разследвания и констатации от полицейските органи, от Службата за защита на конституцията или на информация, налична в органа по пребиваване. Тази цялостна проверка се извършва като част от уведомлението за регистъра на охранителите, което охранителната фирма е длъжна да направи.
Бих ви препоръчал предварително да се обърнете към компетентния местен орган.
Има многобройни примери от миналото, когато дори съответните предишни присъди не са попречили на дадено лице да работи като охранител. В случай на съмнение обаче, това е индивидуално решение на органа, който до известна степен разполага със собствени дискреционни правомощия.

Отпечатък
bg_BGBG
Съгласие за бисквитки с банер за истински.