Писмена експертиза

ФорумCate­go­ry: Schrift­li­che IHK-Prü­fungПисмена експертиза
Сарина .B зададен преди 1 година

Здравейте, имам въпрос: мога ли да продължа да работя законно, ако съм издържал писмения изпит?

1 отговори
Експертиза 34a Staff отговори преди 1 година

Здравейте!

Имате възможност да упражнявате една от дейностите, регламентирани от закона, само ако сте положили успешно изпит за експертни познания съгласно § 34а GewO: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Успешно сте положили изпита, ако двете частит.е. да са издържали успешно писмената и устната част на изпита. За доказателство служи “удостоверението”, издадено ви от изпитната камара (IHK).

ВажноОсвен това трябва да се даде така наречената надеждност. На практика това означава, че компетентният орган проверява дали имате съответното свидетелство за съдимост. Вашият работодател ви докладва на Регистър за защита (BWR) и ще получите идентификационен номер на охранител (чрез работодателя си). От само себе си се разбира, че освен това трябва да се регулират и всички други неща, които обикновено трябва да се спазват в рамките на трудовото правоотношение — тук отговорността е основно на охранителната фирма (ключови думи: уведомление за социално осигуряване, трудов договор, правила за предотвратяване на злополуки и т.н.).

Отпечатък
bg_BGBG