експертиза-para­gr-34a-gewo

Карл-Хайнц Вайнауг зададен преди 3 години

Когато отговаряте на въпроси с избор между няколко отговора във вашия онлайн курс (параграф 34a GewO), дадени ли са и отговорите (както например в каталога на експертизите на BVA в съответствие с параграф 7 WaffG, който е достъпен със и без отговори) или отбелязаните квадратчета са само маркирани като правилни или неправилни?

1 отговори
Експертиза 34a Staff отговори преди 3 години

Вероятно имате предвид електронното обучение в http://www.sachkun.de?
Има различни режими на учене и изпитване. При симулацията на изпит получавате оценка в самия край. За да научите тестовите въпроси, веднага се показва кой отговор е верен и кой е грешен. Ако имате въпроси относно съдържанието на тестовете (напр. правни теми, практически примери и др.), можете да ги зададете в онлайн помощта без допълнителни разходи. На тези индивидуални въпроси отговаря компетентен екип (юрист, специалист по безопасност на труда, служител по противопожарна охрана, инженер по сигурността и т.н.).

Отпечатък
bg_BGBG