Fórum

Polož­te svůj dotaz týka­jí­cí se zkoušky odborných zna­los­tí komu­ni­tě odborní­ků zde. Nebo sami odpo­věz­te na dota­zy uži­va­telů svý­mi tipy na odbor­né zna­los­ti § 34a GewO a dopo­ručení­mi pro pří­pra­vu na zkouš­ku IHK.

FórumŠtí­tek: Bzr
Filtr:AlleNeodpo­vě­ze­no
Toni frag­te před 1 rokem-
3275 shléd­nu­tí1 odpo­vě­dí0 hlasování
Otisk
cs_CZCS