Forum

Uzman bil­gi sına­vı hak­kında­ki sor­u­nu­zu burad­an uzman bil­gi toplu­luğu­na sor­un. Ya da kul­lanıcı soru­larını, § 34a GewO uzman­lık bil­gi­si ve IHK sına­vı­na hazır­lan­mak için tav­si­ye­ler­iniz­le ken­di­niz yanıtlayın.

Filt­re:AlleCevapsız
Toni frag­te 1 hafta önce-
220 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Erdo­gan Mugan frag­te 4 ay önce
768 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
751 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
754 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
866 görü­nüm­le­ri1 ceva­plıyor0 oyları
Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı